Frankrijk is klaar met smartphones op scholen. Nu wij nog.

Toen ik op de middelbare school zat, dacht je wel twee keer na voordat je je telefoon uit je zak zou halen. Op dezelfde school zou ik het nog niet wagen, want de regel was en is altijd geweest: word je met een telefoon in je hand gezien, binnen of buiten de lesruimtes, dan ben je hem kwijt voor de hele week. Vanaf de ingang van de school werd dit beleid doorgevoerd, en niet pas vanaf het entree van het lokaal.

Ik houd het niet meer bij, de talloze publicaties van media over gebruik van de telefoon tijdens lesuren. In een week tijd publiceerde de NOS twee gerelateerd nieuwsberichten, waarvan één met Frankrijk in de hoofdrol. Daar is sinds kort een nieuwe wet van kracht, namelijk een verbod van een ingeschakelde telefoon binnen schoolterreinen. Mocht je als docent dan toch in discussie raken met een leerling, dan kan de leerlingen gewezen worden op de wet. Sommige mensen zetten de nieuwe wet weg als ouderwets, want de scholen zouden zelf kunnen bepalen welk beleid er wordt gevoerd en wat werkt (zoals dat in Nederland gebeurt). Ik ben het daar niet mee eens en ben daarom een voorstander van deze nieuwe wet.

Waarom zou men per school kunnen bepalen welk beleid werkt? Alsof op elke school een andere mentaliteit heerst over telefoongebruik tijdens de les en hier überhaupt een beleid op af te stemmen valt. Ik kan me niet voorstellen dat leerlingen op de ene school uit eigen initiatief hun zouden telefoons wegstoppen bij aanvang van een lesuur, en dat op een andere school leerlingen zó verslaafd zijn aan hun mobieltjes dat het wegstoppen ervan hen letterlijk moet worden opgedragen. Daarbij is het algemeen bekend dat smartphones onder lestijd schoolresultaten wel degelijk naar beneden halen en dat ook de concentratie flink wegebt bij scholieren. Naar mijn mening zou men op scholen smartphone alleen moeten toestaan wanneer deze alleen voor educatieve doeleinden wordt gebruikt of wanneer een leerling wegens omstandigheden bereikbaar moet zijn.

Ik zie geen reden waarom een landelijk verbod van smartphones op scholen niet zou werken. Wellicht zal een wettelijk verbod niet iedereen overtuigen de telefoon voortaan op school uit te schakelen, maar het zal het bestaande probleem – namelijk slechte concentratie in de les en te weinig lichamelijke beweging – wel laten afnemen.